Ad Hessels

Ad Hessels

Over Ad Hessels

Lid van de PvdA werd ik begin jaren 70, vanuit een diepgevoeld richtinggevoel en geïnspireerd door zowel Joop den Uyl als Nieuw Links. Solidariteit is en blijft daarbij mijn drijfveer.

De gemeentelijke politiek, dicht bij de mensen, heeft al die tijd mijn bijzondere belangstelling.

In de plaatselijke politiek gaat het lang niet altijd over grootse zaken, wél altijd over zaken die er toe doen en mensen rechtstreeks aangaan. Vanuit de beginselen van de PvdA heeft iedereen recht op een fatsoenlijk bestaan. Daarbij gaat het niet alleen om een behoorlijk inkomen maar om bestaanszekerheid, goed onderwijs, menswaardige zorg en huisvesting, maar ook om een respectvolle behandeling door de overheid en de mogelijkheid om als burger mee te doen aan publieke besluitvorming.

De PvdA heeft hierin een grote taak en verantwoordelijkheid! Ik erger me in hoge mate aan de onverschilligheid waarmee veel mensen over politiek praten en denken of erger nog de manier waarop de politiek neergezet wordt als een stelsel waarin het alleen gaat om eigenbelangen en zakken vullen.

In de komende periode 2018-2022 zet ik me opnieuw graag in voor Oosterhout in zijn totaliteit, dus zowel kerkdorpen, wijken als centrum.