Werk, werk, werk

Goed en eerlijk werk biedt niet alleen bestaanszekerheid, maar biedt ook mogelijkheden voor zelfontplooiing, zoals sociale contacten op het werk. Er is flink ingezet op het vestigingsklimaat, maar de match tussen vraag naar goedgeschoold personeel en het bijbehorende aanbod moet écht beter.

Wij willen er zeker van zijn dat onze scholen opleiden voor banen in en rond Oosterhout. Dat betekent dus ook dat we hier bedrijven willen aantrekken die passen bij het onderwijsaanbod en andersom. We willen bovendien dat gemeente, ondernemers én onderwijsinstellingen hun beste mensen inzetten om samen te zorgen voor nog meer werkgelegenheid in en rond Oosterhout.