Samen voor zekerheid

Voor de PvdA Oosterhout is een rechtvaardige samenleving een samenleving van eerlijk delen, passend en goed werk, betaalbaar wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, ruimte voor initiatief en ruimte om mee te doen ook wanneer dit niet vanzelfsprekend is. Alle kinderen verdienen dezelfde kansen op goed onderwijs en zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn, goed zijn en betaalbaar zijn. In die volgorde!

Deze basisvoorwaarden voor een gelukkig en tevreden leven moeten een zekerheid zijn. We scheppen voorwaarden die het makkelijker maken om mee te doen in de samenleving. Wij kiezen ervoor om mensen met elkaar in contact te brengen, te ontmoeten en te verbinden. Hiervoor gaan we activiteitencentra, scholen, woningen en stadshart (nog) beter benutten en omvormen tot levendige ontmoetingsplaatsen voor mensen en instellingen uit de wijken.