Innovatie in de zorg

De gemeente en de zorgaanbieders zijn nog onvoldoende aan innovatie in de zorg toegekomen. Wij willen meer voorbeelden zoals de vernieuwende dagbesteding bij Floralia en een betere samenwerking tussen ziekenhuizen en de sociale wijkteams. De innovatie moet als doel hebben dat de zorg nóg beter aansluit bij de wensen van de gebruiker en uiteindelijk efficiënter is.

De wijkzuster is en blijft het boegbeeld voor zorg in de wijk en dorp. In iedere wijk en dorp is er minstens één aanwezig. Zo wordt zorg dichtbij mensen georganiseerd, kan het netwerk rondom de zorgvrager ondersteund worden en kan het werk van mantelzorgers verlicht worden.