Buurt en buurten

Oosterhouters willen zich thuis voelen in hun eigen buurt. Als buurten achteruit dreigen te gaan zorgen wij ervoor dat deze achteruitgang wordt gestopt. We willen samen met de inwoners van o.a. Dommelbergen een grootschalig vervanging- en renovatieplan opstellen. Niet alleen voor de woningen maar ook voor de openbare ruimte.

We willen dat onze wijken en kerkdorpen blijven sprankelen door de aanwezigheid van essentiële voorzieningen als scholen, winkels, activiteitencentrum, zorgcentrum en sportvoorzieningen. We zijn te ver doorgeschoten in het bouwen van wat de markt denkt wat goed voor ons is. Wij zien liever dat leefkwaliteit de norm wordt bij de ontwikkeling van wijken en buurten.

Buurten en wijken moeten ook uitnodigen tot samenkomen en het samen ondernemen van activiteiten. Sociale cohesie is immers het beste medicijn tegen vereenzaming en verloedering. Goede voorbeelden zoals bijenlinten, eetkamer en gezamenlijk zappen (zwerfafval pakken) hebben en houden onze steun.