Aandacht voor wijkcentra

Het voorzieningenniveau van zowel Arkendonk als Zuiderhout staat onder druk. Winkelen, elkaar ontmoeten, bereikbare zorg en culturele activiteiten zijn ook hier de pijlers voor leefbare wijken. De PvdA wil een combinatie van een winkelfunctie, een zorgfunctie en een ontmoetingsfunctie in deze wijkcentra behouden en versterken.

Een eventuele vestiging van een nieuwe supermarkt bij de Arkendonk moet een duidelijke meerwaarde hebben en mag niet tot overlast leiden voor de wijk