Standpunten

Zoeken

Aandacht voor wijkcentra

Het voorzieningenniveau van zowel Arkendonk als Zuiderhout staat onder druk. Winkelen, elkaar ontmoeten, bereikbare zorg en culturele activiteiten zijn ook hier de pijlers voor leefbare wijken. De PvdA wil een combinatie van een winkelfunctie, een zorgfunctie en een ontmoetingsfunctie in deze wijkcentra behouden en versterken. Een eventuele vestiging van een nieuwe supermarkt bij de Arkendonk

Lees verder

Buurt en buurten

Oosterhouters willen zich thuis voelen in hun eigen buurt. Als buurten achteruit dreigen te gaan zorgen wij ervoor dat deze achteruitgang wordt gestopt. We willen samen met de inwoners van o.a. Dommelbergen een grootschalig vervanging- en renovatieplan opstellen. Niet alleen voor de woningen maar ook voor de openbare ruimte. We willen dat onze wijken en

Lees verder

De duurzame stad

Oosterhout moet vooroplopen op het gebied van duurzaamheid. Van de verbouwing van het gemeentehuis, tot de sportclubs en de bedrijventerreinen, overal moet duurzaamheid de norm zijn. De PvdA wil dat de gemeente en bedrijventerreinen samen werken om te zorgen dat al die platte daken daar vol komen liggen met zonnepanelen. Steden in onze regio kunnen

Lees verder

De Stad als bron van inspiratie

Juist in deze tijd wil je toch mooie dingen beleven in een centrum dat zich van de grote grijze massa onderscheidt! Steeds meer middelgrote steden kiezen voor een compacte binnenstad met voor de hand liggende winkels en supermarkten in het centrum. Dat dreigt ook in Oosterhout te gebeuren en dat willen wij voorkomen. De stad

Lees verder

Iedereen doet mee

Oosterhout heeft een goed armoedebeleid, maar we vinden dat het nog beter kan. Naast het mee kunnen doen aan sportactiviteiten en schooluitjes moet het vanzelfsprekend zijn dat elk kind mee kan doen in de digitale samenleving. De Stichting Leergeld kan hier een rol in spelen. Om armoede te voorkomen, moet je aanmaningen en schulden voorkomen.

Lees verder

Innovatie in de zorg

De gemeente en de zorgaanbieders zijn nog onvoldoende aan innovatie in de zorg toegekomen. Wij willen meer voorbeelden zoals de vernieuwende dagbesteding bij Floralia en een betere samenwerking tussen ziekenhuizen en de sociale wijkteams. De innovatie moet als doel hebben dat de zorg nóg beter aansluit bij de wensen van de gebruiker en uiteindelijk efficiënter

Lees verder

Ruimte voor burgerinitiatieven

Wij geloven dat de beste ideeën op straat ontstaan en niet in de raadszaal. We noemen dat ‘van onder naar boven werken’ en bereiken dat door nog meer ruimte te geven aan initiatieven én invloed van Oosterhouters voor Oosterhouters. Wij geloven hierin omdat een gemeente zelf allang niet meer zelf de kennis in huis heeft,

Lees verder

Samen voor zekerheid

Voor de PvdA Oosterhout is een rechtvaardige samenleving een samenleving van eerlijk delen, passend en goed werk, betaalbaar wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, ruimte voor initiatief en ruimte om mee te doen ook wanneer dit niet vanzelfsprekend is. Alle kinderen verdienen dezelfde kansen op goed onderwijs en zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn,

Lees verder

Volledig verkiezingsprogramma 2018

Samen voor zekerheid

Lees verder

Werk, werk, werk

Goed en eerlijk werk biedt niet alleen bestaanszekerheid, maar biedt ook mogelijkheden voor zelfontplooiing, zoals sociale contacten op het werk. Er is flink ingezet op het vestigingsklimaat, maar de match tussen vraag naar goedgeschoold personeel en het bijbehorende aanbod moet écht beter. Wij willen er zeker van zijn dat onze scholen opleiden voor banen in

Lees verder