8 december 2014

17 december Bestuursvergadering

De laatste vergadering van het jaar zullen er enkele onderwerpen op de agenda staan die actueel zijn. Daaronder het tracé van de hoogspanningsmasten 380KV, de jeugdzorg, het meldpunt WMO voor individuele vragen en problemen.